ЦВЕТОМАНИЯ

Блог

Цветомания

Змейката

Клиент Столична община. Обществен обект
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Мавзолей

Клиент Столична община. Обществен обект 2015г.
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Завоя

Клиент столична община. Обществен обект 2011
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Чайка

Клиент Столична община. Обществен обект 2011
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Двореца

Клиент Столична община. Обществен обект 2015