Японски клен Атропупруреум 30/40

45.00 лв.

Acer palm. Atropurpureum контейнер 3 л.

Червенолистният японски клен е един от най-предпочитаните видове за декорация на градината. Предпочита полусенчести места с добре дренирана почва. Достига височина около 3 м.