8.00 лв.

Juniperus Stricta

Juniperus Stricta е лесно за поддръжка иглолистно дърво, не евзискателен към напояване и почва и издържа на големи температурни колебания.

Много поддходящ за засаждане в алпинеуми и скални кътове.

Juniperus Stricta е лесно за поддръжка иглолистно дърво, не евзискателен към напояване и почва и издържа на големи температурни колебания.

Много поддходящ за засаждане в алпинеуми и скални кътове.