40.00 лв.

Pinus mugo mughus

Много толерантен вид по отношение на почвените условия. Развива се на всички видове сухи до влажни, дори бедни почви. Толерантен към всички стойности на рН, от кисели до алкални.

Вечнозелен иглолистен вид. Расте на слънце до лека сянка.

Много толерантен вид по отношение на почвените условия. Развива се на всички видове сухи до влажни, дори бедни почви. Толерантен към всички стойности на рН, от кисели до алкални.

Устойчив на мразове. Толерантен към различни изложения. Развива се чудесно на влажни, кисели, бедни почви при високи надморски височини. Устойчив на вятър и на градска среда.

Достига  2-3м.височина